11 October 2012

Maksud Istiqamah

Jika ia dilihat pada struktur Bahasa Arabnya, ia bermaksud terus diminta berdiri.
Bahasa Melayu boleh difahamkan sebagai sentiasa teguh berdiri. 
Jika di dalam Bahasa Inggerisnya, boleh juga difahamkan sebagai standing up consistently.

Ada dua unsur penting pada definisi permulaan ini, iaitu berterusan dan kekal di dalam suatu keadaan, dan unsur keduanya pula ialah berdiri.. iaitu kondisi diri yang aktif lagi dinamik. Berterusan dalam keadaan sedar dan aktif terhadap suatu pegangan dan mahu pun amalan.

No comments: